Entries by Spiace miesta

BANSKOBYSTRICKÝ KRAJ OŽIVUJE

Môžete nám priblížiť, akú úlohu má vaše oddelenie na BBSK a čomu sa vo svojej práci venujete? Momentálne traja odborní referenti pre revitalizáciu spadáme organizačne pod Oddelenie územného plánovania a životného prostredia. Jednotlivé fázy projektov si však vyžadujú spoluprácu naprieč celým úradom, takže priebežne sa opierame o odbornosť a skúsenosti našich kolegov a kolegýň z […]

PETRŽALSKÉ NEZÁVISLÉ KULTÚRNE MIESTA

Bratislavský galerijný víkend s názvom Petržalka Gallery Weekend sa tento rok nemohol konať. Preto sme sa rozhodli vám priblížiť nezávislé kultúrne priestory sídliace v Petržalke cez náš blog. Petržalka sa vyznačuje priestormi pre občiansku vybavenosť na terasách pod panelákmi. Avšak veľa z týchto nebytových priestorov je prázdnych, a sú vo vlastníctve mestskej časti alebo vlastníkov […]

KONVERZIA ŠKOLY NA GEMERI

Rozhodli ste sa zveľadiť budovu meštianskej školy v Kokave nad Rimavicou, ako vám to napadlo?  Budova starej školy v Kokave nad Rimavicou chátrala dlhých tridsať rokov, hneď ako sa po revolúcií dostala do súkromných rúk. Keďže ako rodina máme veľmi blízky vzťah k obci, kam roky chodíme navštevovať starých rodičov, tak nás pohľad na budovu vždy veľmi […]

SOCIÁLNI INOVÁTORI POMÁHAJÚ AJ PRI REVITALIZÁCII BUDOV

Môžete nám priblížiť, čo ako Sociálni inovátori robíte? Venujeme sa financovaniu projektov alebo podnikov s pozitívnym dopadom na spoločnosť, vrátane správneho nastavovania ich podnikateľských modelov, aby boli finančne nezávislé a udržateľné. Teda ide o projekty, ktoré vznikli na to, aby primárne riešili nejakú spoločenskú výzvu, a to finančne udržateľným spôsobom, teda bez odkázanosti na granty […]

ALBRECHTOV DOM: 10 ROKOV ZÁCHRANY A OBNOVY KULTÚRNEHO DEDIČSTVA

Dom Albrechtovcov sa nachádza na najstaršej ulici v Bratislave Kapitulskej a nesie pekný príbeh, pre ktorý ste sa rozhodli zrekonštruovať ho na hudobné centrum. Dom má nesporné historicko-architektonické, ale aj pamätné hodnoty. Viažu sa jednak k histórii samotnej ulice a funkcii, ktorú dom plnil. Bol kanonickým benefíciom, teda mal ho k dispozícii jeden z kanonikov – zboru štrnástich pomocníkov […]