Entries by Spiace miesta

PETRŽALSKÉ NEZÁVISLÉ KULTÚRNE MIESTA

Bratislavský galerijný víkend s názvom Petržalka Gallery Weekend sa tento rok nemohol konať. Preto sme sa rozhodli vám priblížiť nezávislé kultúrne priestory sídliace v Petržalke cez náš blog. Petržalka sa vyznačuje priestormi pre občiansku vybavenosť na terasách pod panelákmi. Avšak veľa z týchto nebytových priestorov je prázdnych, a sú vo vlastníctve mestskej časti alebo vlastníkov […]

KONVERZIA ŠKOLY NA GEMERI

Rozhodli ste sa zveľadiť budovu meštianskej školy v Kokave nad Rimavicou, ako vám to napadlo?  Budova starej školy v Kokave nad Rimavicou chátrala dlhých tridsať rokov, hneď ako sa po revolúcií dostala do súkromných rúk. Keďže ako rodina máme veľmi blízky vzťah k obci, kam roky chodíme navštevovať starých rodičov, tak nás pohľad na budovu vždy veľmi […]

SOCIÁLNI INOVÁTORI POMÁHAJÚ AJ PRI REVITALIZÁCII BUDOV

Môžete nám priblížiť, čo ako Sociálni inovátori robíte? Venujeme sa financovaniu projektov alebo podnikov s pozitívnym dopadom na spoločnosť, vrátane správneho nastavovania ich podnikateľských modelov, aby boli finančne nezávislé a udržateľné. Teda ide o projekty, ktoré vznikli na to, aby primárne riešili nejakú spoločenskú výzvu, a to finančne udržateľným spôsobom, teda bez odkázanosti na granty […]

ALBRECHTOV DOM: 10 ROKOV ZÁCHRANY A OBNOVY KULTÚRNEHO DEDIČSTVA

Dom Albrechtovcov sa nachádza na najstaršej ulici v Bratislave Kapitulskej a nesie pekný príbeh, pre ktorý ste sa rozhodli zrekonštruovať ho na hudobné centrum. Dom má nesporné historicko-architektonické, ale aj pamätné hodnoty. Viažu sa jednak k histórii samotnej ulice a funkcii, ktorú dom plnil. Bol kanonickým benefíciom, teda mal ho k dispozícii jeden z kanonikov – zboru štrnástich pomocníkov […]

Stará jedáleň: transformácia schátranej školskej jedálne na nízkoprahové komunitné centrum.

Uveďte nás do kontextu, v ktorom vznikol nápad revitalizovať nevyužívanú školskú jedáleň a spraviť v nej nízkoprahové centrum pre mládež? Stará jedáleň je už tretím veľkým komunitným projektom v Krasňanoch. Zúročili sme v ňom skúsenosti z rozbiehania a fungovania rodinného centra Ráčik a komunitnej záhrady Krasňanský zelovoc.  Kým dostala súčasnú podobu, prešlo niekoľko rokov a […]