KONVERZIA ŠKOLY NA GEMERI

Rozhodli ste sa zveľadiť budovu meštianskej školy v Kokave nad Rimavicou, ako vám to napadlo? 

Budova starej školy v Kokave nad Rimavicou chátrala dlhých tridsať rokov, hneď ako sa po revolúcií dostala do súkromných rúk. Keďže ako rodina máme veľmi blízky vzťah k obci, kam roky chodíme navštevovať starých rodičov, tak nás pohľad na budovu vždy veľmi trápil. K frustrácií nám ešte pridával osud kaštieľa v Kokave, ktorý sa dostal do takého havarijného stavu, že sa už žiaľ nedá úplne zachrániť. Po revolúcii sa vrátil pôvodným majiteľom a tí mu nevenujú pozornosť, krásny kaštieľ dlhé roky chátra. Aj to nás motivovalo k tomu, aby škola v Kokave neskončila rovnako, lebo je to jedna z posledných veľkolepých industriálnych pamiatok v obci. Iniciátormi sú Ivan a Silvia Hroncovci, ktorí sú vynikajúci kultúrny manažéri s veľkou láskou k pamiatkam a histórií.

Budova nebola v najlepšom stave, viete z akého dôvodu? Aké kroky budú viesť k jej oživeniu?

Budova nebola v dobrom stave, za posledných 30 rokov nenašla svoju novú náplň, len chátrala. Avšak našťastie nás naši známi, architekt aj reštaurátor uistili, že kostra stavby je zatiaľ zdravá, aj keď zachraňovaná v minúte dvanástej. Konzultovali sme prístup k renovácií a prestavbe s viacerými odborníkmi na oživovanie nevyužitých priestorov. Naším cieľom je renovovať postupne, priestory sprístupňovať po častiach. Chceli by sme v lete začať parkom, potom prízemie, neskôr prvé podlažie, a tak ďalej. Chceme vidieť ako sa ľudia budú v priestore prirodzene cítiť a pohybovať, čo nás môže inšpirovať k ďalším krokom. V prvom kroku sme budovu a pozemok úplne vyčistili, pripravujeme kanalizáciu a počas zimy sa plánujeme zaoberať projektom, architektonickými úpravami a náplňou. Náš sen je, aby sme mohli venovať jedno poschodie založeniu múzea resp. galérii skla, ktorého výroba bola pre tento región od 19. storočia taká charakteristická. Prízemie by bolo ideálne zachovať na kultúrne, spoločenské a vzdelávacie akcie a časť záhrady pre umelecké rezidencie so zameraním na vizuálne umenie a dizajn skla.

Aké typy financovania plánujete využiť na rekonštrukciu? Keďže sa jedná o verejnoprospešný projekt, pomôže vám aj samospráva?

Obec nám pomáha s ústretovosťou čo sa týka pracovnej sily a zapožičiavania strojov. Zatiaľ projekt financujeme sami a časom sa chceme uchádzať aj o európske grantové výzvy, ktoré budú dúfam určené na náš druh aktivít. 

Kto tvorí váš tím a aké majú na starosti úlohy? Pracujete aj s dobrovoľníkmi, respektíve pomáhajú vám aj miestni? 

Náš tím pozostáva zo šiestich rodinných členov, vrátane starých rodičov.  Silvia Hroncová je koordinátorka projektu a zabezpečuje najdôležitejšie práce; Veronika Hroncová-Žilinková je Silviinou pravou rukou a nevestou a stará sa o administratívu a komunikáciu, najmä s podobnými občianskymi aktivitami v okolí a na Slovensku. Dominik Hronec má na starosti fotografickú dokumentáciu a kreatívu; a Ivan Hronec má zásadnú úlohu – zastrešuje celý projekt finančne. Starí rodičia Elenka a Julko Hroncoví žijú v Kokave a tak každodenne dozerajú na priebeh prác. A priamo v Kokave máme dočasného správcu, ktorý koordinuje všetky doterajšie práce s vyčistením priestoru. Čo sa týka dobrovoľníkov, tak nás prišla navštíviť skupina kamarátov na jeden deň v rámci výletu a pomáhali čistiť priestor. Bola to veselá komunitná akcia a týmto sa chceme ešte raz pekne poďakovať. Určite radi zapojíme viacej dobrovoľníkov v budúcnosti, keď sa na jar bude robiť park a záhrada napríklad, tak tam bude pekný druh práce na digitálny detox pre ľudí z miest 🙂

tím projektu Stará škola Kokava

Na aké aktivity a podujatia sa môžeme v budúcnosti tešiť? 

Radi by sme mali v lete 2021 nádvorie pripravené pre úžasný folklórny festival Koliesko,  ktorý sa koná v Kokave každý rok a veľmi radi ho navštevujeme. Rovnako by sme chceli začať s budovaním vlastnej zbierky skla a s tým spojenou vedecko-výskumnou dokumentáciou. Zároveň pripravujeme výstavu o histórii budovy školy a jej architektovi, ktorý bol aj tesár. Napríklad vnučka tesára Jozefa Ludika (pani Mária Riháková), ktorý staval podkrovie a verandu (ktorá sa žiaľbohu nezachovala), nám poskytla unikátne digitálne kópie skíc a nákresov jej starého otca z roku 1913, ktoré sú nádherné a tešíme sa, že ich môžeme zverejniť. Tieto vzácne dokumenty budú zverejnené po prvý raz.

Čo by ste chceli odkázať záujemcom o oživovanie budov?

Je to náročná cesta, ale neskutočne obohacujúca. Nám tento projekt dodáva veľmi veľa energie a aj vďaka nemu sme stretli mnoho úžasných a nadšených ľudí, ktorí chcú prostredie okolo seba zlepšovať. Vďaka Starej škole sme stretli ľudí z projektu Bystriny, tím z Kultúrneho centra Kláštor v Rožňave, zoznámili sme sa s Čiernymi Dierami, s inšpiratívnymi ľuďmi z Banskobystrického samosprávneho kraja. Takisto aj tím, ktorý opravuje kaštieľ v Jelšave, aj vás zo Spiacich miest, Gotickej Cesty a mnoho ďalších zaujímavých architektov a reštaurátorov. Je to veľmi inšpiratívne prostredie. A ešte jeden povzbudivý moment. Nadobudli sme pocit, že sa rodí väčší záujem o obnovu pamiatok, historických a priemyselných budov po celom Slovensku. A to je dobrá správa pre nás všetkých, ktorým záleží na svojom okolí a mieste kde žijeme.

Ďakujeme pekne za rozhovor tímu Starej školy Kokava.
Sledujte ich napríklad na:
https://www.facebook.com/staraskolakokava/
https://www.instagram.com/stara_skola_kokava/