Stará jedáleň: transformácia schátranej školskej jedálne na nízkoprahové komunitné centrum.

Uveďte nás do kontextu, v ktorom vznikol nápad revitalizovať nevyužívanú školskú jedáleň a spraviť v nej nízkoprahové centrum pre mládež?

Stará jedáleň je už tretím veľkým komunitným projektom v Krasňanoch. Zúročili sme v ňom skúsenosti z rozbiehania a fungovania rodinného centra Ráčik a komunitnej záhrady Krasňanský zelovoc.  Kým dostala súčasnú podobu, prešlo niekoľko rokov a cesta k nej bola miestami naozaj náročná. Ale jej začiatok bol priam prozaický. Ono je to totiž takto. My sa na tom našom sídlisku, trochu nadnesene povedané, všetci poznáme. Spojili nás deti, ich krúžky, domové schôdze, miestne kúpalisko, kaviareň. Z formálnych rozhovorov sa stali spontánne stretnutia na miestnych Restaurant Days, blšákoch či lampiónových sprievodoch, ktoré sme spoločne pravidelne pripravovali. Rodinné centrum Ráčik je programovo aj priestorovo určené pre deti predškolského veku. Tak v Krasňanoch, ako aj v Rači, dlhodobo chýbalo miesto pre tie staršie, školopovinné deti. Naše podrástli a zrazu sa nás táto potreba začala bytostne dotýkať. A keď sme sa o nej začali na sídlisku rozprávať nahlas, nájsť nadšencov pre nový projekt nebolo ťažké.  

Ako ste sa dostali práve k tomuto priestoru? Ako dlho ste priestor hľadali?

Budova Starej jedálne je súčasťou väčšieho komplexu spolu s SOŠ Masmediálnych a informačných štúdií a internátu. Jedáleň dlhodobo neplnila svoj účel a zmenila sa na schátranú, nefunkčnú stavbu obrastenú hustým porastom. Denne sme okolo nej prechádzali a priam sa nám núkala. Po obhliadke sme si uvedomili, že má to čo hľadáme, ale potýkali sme sa aj s obavami, či to nie je príliš veľké sústo. Slovo rekonštrukcia bola v tomto prípade skôr eufemizmom, keďže použiteľný bol v podstate len skelet. V roku 2016 sme oficiálne požiadali o zverenie budovy do nájmu a uspeli sme.

Kto je majiteľ? Ak to nie je tajomstvo, aké máte podmienky a nastavenú spoluprácu?

Majiteľom je naďalej Bratislavský samosprávny kraj. Podmienkou, aby sme ju získali pre náš zámer, bolo zvládnuť rekonštrukciu v stanovenej lehote, čo sa nám podarilo. Fungovanie nám veľmi uľahčuje symbolické nájomné 1 euro dohodnuté na 25 rokov.  

Ste veľmi šikovní a úspešní vo fundraisingu. Čím to je? Aké typy financovania ste použili na revitalizáciu priestoru?

So získavaním finančných prostriedkov nám pomáha OZ Mládež ulice, ktoré sídli priamo v Starej jedálni. Vďaka nim sa nám podarilo získať najvýznamnejší grant na rekonštrukciu od Nadácie VELUX, bez neho by sme zrejme momentálne neexistovali.

Fundraisingu sa venujeme všetci v tíme. Niektorí z nás s ním mali skúsenosti už v minulosti, iní sme sa učili za pochodu. Úspech pri získavaní financií pripisujeme projektu samotnému. Potenciálnym donorom sme predostreli náš plán, víziu, to, ako veľmi zmení Stará jedáleň spoločenský život mestskej časti aj Bratislavy. Zverené finančné prostriedky sú pre nás vždy potvrdením, že sme sa pustili do správnej veci a krok po kroku nám pomáhajú dokončiť náš zámer. Veľmi nám pomáhajú dary v podobe 2%.  Ďakujeme malým aj veľkým donorom, ale aj jednotlivcom, je ich naozaj veľa – Nadácia EPH, Nadácia Poštovej banky, Nadácia SLSP, Nadácia O2, Orange, HB Reavis, SPP, ČSOB, Baumit, Ekopolis, Henkel, Poštová banka, VÚB, MČ Rača, Pontis, IKEA, IWCB, FNU, DM, ACF Nórske fondy.

Kto tvorí tím Starej Jedálne a aké zastupujú pozície? Máte aj dobrovoľníkov?

Najťažšia fáza premeny Starej jedálne stála na jej zakladateľoch – Lenky Antalovej Plavuchovej, Vierky Múčkovej, Marty Štefánkovej, Miroslavovi Dudlákovi, Michalovi Karakovi, OZ Mládež ulice, OZ Varianty, OZ Rodinné centrum Ráčik, Klub Fusion. Bez dobrovoľníkov sa nezaobíde žiadne naše podujatie, nakoľko interné kapacity máme obmedzené. Za prípravu programu, komunikáciu s nájomcami a zabezpečenie celkového chodu zodpovedá naša projektová manažérka Anna Karako, oblasť PR a marketingu je v rukách našej PR manažérky Zuzany Bleho Francúzovej.

Stihli ste mať “kolaudačku”? Na aký program sa môžeme tešiť až budeme môcť navštíviť Starú Jedáleň?

Táto milá povinnosť nás ešte len čaká v septembri. Pôvodne sme mali tieto plány v apríli, ale nemohli sme ju uskutočniť. Kolaudácia bude pre nás veľmi dôležitá. Príležitostí poďakovať na jednom mieste všetkým, vďaka ktorým dnes Stará jedáleň funguje, nebudeme mnoho. Po uvoľnení opatrení sme intenzívne začali pracovať na programe nasledujúcich týždňov. Čakajú  nás diskusie, kurzy, blšáky, pohybové aktivity či trhy. Odstránili sme oplotenie a prepojili sa s ulicou na znak toho, že sme tu pre verejnosť. Priamo pred budovou by sme čo najskôr radi videli pódium na  rôznorodý program a sedenie pre návštevníkov a okoloidúcich. Chceme využívať aj nádvorie, ako stvorené na koncerty a večerný program. Leto  u nás bude naozaj pestré.

Čo by ste ešte chceli povedať o Vašom projekte, alebo akú správu poslať fanúšikom oživovania prázdnych budov.

Opustené a schátrané budovy nemusia byť len neželaným strašiakom. Úsilím a odhodlaním ľudí sa dokážu zmeniť na zázemie kultúry a umenia. Môžu obohatiť spoločenský život v mestských častiach a tým ju priblížiť aj ľuďom, pre ktorých bola ťažšie dostupná. Stará jedáleň nám v Rači veľmi chýbala a dopriali by sme ju aj ostatným mestským častiam.

Rozhovor so zakladateľmi Starej Jedálne.
Sledujte ich na:
www.starajedalen.sk
https://www.facebook.com/starajedalen/