Stará jedáleň: transformácia schátranej školskej jedálne na nízkoprahové komunitné centrum.

Uveďte nás do kontextu, v ktorom vznikol nápad revitalizovať nevyužívanú školskú jedáleň a spraviť v nej nízkoprahové centrum pre mládež?

Stará jedáleň je už tretím veľkým komunitným projektom v Krasňanoch. Zúročili sme v ňom skúsenosti z rozbiehania a fungovania rodinného centra Ráčik a komunitnej záhrady Krasňanský zelovoc.  Kým dostala súčasnú podobu, prešlo niekoľko rokov a cesta k nej bola miestami naozaj náročná. Ale jej začiatok bol priam prozaický. Ono je to totiž takto. My sa na tom našom sídlisku, trochu nadnesene povedané, všetci poznáme. Spojili nás deti, ich krúžky, domové schôdze, miestne kúpalisko, kaviareň. Z formálnych rozhovorov sa stali spontánne stretnutia na miestnych Restaurant Days, blšákoch či lampiónových sprievodoch, ktoré sme spoločne pravidelne pripravovali. Rodinné centrum Ráčik je programovo aj priestorovo určené pre deti predškolského veku. Tak v Krasňanoch, ako aj v Rači, dlhodobo chýbalo miesto pre tie staršie, školopovinné deti. Naše podrástli a zrazu sa nás táto potreba začala bytostne dotýkať. A keď sme sa o nej začali na sídlisku rozprávať nahlas, nájsť nadšencov pre nový projekt nebolo ťažké.  

Ako ste sa dostali práve k tomuto priestoru? Ako dlho ste priestor hľadali?

Budova Starej jedálne je súčasťou väčšieho komplexu spolu s SOŠ Masmediálnych a informačných štúdií a internátu. Jedáleň dlhodobo neplnila svoj účel a zmenila sa na schátranú, nefunkčnú stavbu obrastenú hustým porastom. Denne sme okolo nej prechádzali a priam sa nám núkala. Po obhliadke sme si uvedomili, že má to čo hľadáme, ale potýkali sme sa aj s obavami, či to nie je príliš veľké sústo. Slovo rekonštrukcia bola v tomto prípade skôr eufemizmom, keďže použiteľný bol v podstate len skelet. V roku 2016 sme oficiálne požiadali o zverenie budovy do nájmu a uspeli sme.

Kto je majiteľ? Ak to nie je tajomstvo, aké máte podmienky a nastavenú spoluprácu?

Majiteľom je naďalej Bratislavský samosprávny kraj. Podmienkou, aby sme ju získali pre náš zámer, bolo zvládnuť rekonštrukciu v stanovenej lehote, čo sa nám podarilo. Fungovanie nám veľmi uľahčuje symbolické nájomné 1 euro dohodnuté na 25 rokov.  

Ste veľmi šikovní a úspešní vo fundraisingu. Čím to je? Aké typy financovania ste použili na revitalizáciu priestoru?

So získavaním finančných prostriedkov nám pomáha OZ Mládež ulice, ktoré sídli priamo v Starej jedálni. Vďaka nim sa nám podarilo získať najvýznamnejší grant na rekonštrukciu od Nadácie VELUX, bez neho by sme zrejme momentálne neexistovali.

Fundraisingu sa venujeme všetci v tíme. Niektorí z nás s ním mali skúsenosti už v minulosti, iní sme sa učili za pochodu. Úspech pri získavaní financií pripisujeme projektu samotnému. Potenciálnym donorom sme predostreli náš plán, víziu, to, ako veľmi zmení Stará jedáleň spoločenský život mestskej časti aj Bratislavy. Zverené finančné prostriedky sú pre nás vždy potvrdením, že sme sa pustili do správnej veci a krok po kroku nám pomáhajú dokončiť náš zámer. Veľmi nám pomáhajú dary v podobe 2%.  Ďakujeme malým aj veľkým donorom, ale aj jednotlivcom, je ich naozaj veľa – Nadácia EPH, Nadácia Poštovej banky, Nadácia SLSP, Nadácia O2, Orange, HB Reavis, SPP, ČSOB, Baumit, Ekopolis, Henkel, Poštová banka, VÚB, MČ Rača, Pontis, IKEA, IWCB, FNU, DM, ACF Nórske fondy.

Kto tvorí tím Starej Jedálne a aké zastupujú pozície? Máte aj dobrovoľníkov?

Najťažšia fáza premeny Starej jedálne stála na jej zakladateľoch – Lenky Antalovej Plavuchovej, Vierky Múčkovej, Marty Štefánkovej, Miroslavovi Dudlákovi, Michalovi Karakovi, OZ Mládež ulice, OZ Varianty, OZ Rodinné centrum Ráčik, Klub Fusion. Bez dobrovoľníkov sa nezaobíde žiadne naše podujatie, nakoľko interné kapacity máme obmedzené. Za prípravu programu, komunikáciu s nájomcami a zabezpečenie celkového chodu zodpovedá naša projektová manažérka Anna Karako, oblasť PR a marketingu je v rukách našej PR manažérky Zuzany Bleho Francúzovej.

Stihli ste mať “kolaudačku”? Na aký program sa môžeme tešiť až budeme môcť navštíviť Starú Jedáleň?

Táto milá povinnosť nás ešte len čaká v septembri. Pôvodne sme mali tieto plány v apríli, ale nemohli sme ju uskutočniť. Kolaudácia bude pre nás veľmi dôležitá. Príležitostí poďakovať na jednom mieste všetkým, vďaka ktorým dnes Stará jedáleň funguje, nebudeme mnoho. Po uvoľnení opatrení sme intenzívne začali pracovať na programe nasledujúcich týždňov. Čakajú  nás diskusie, kurzy, blšáky, pohybové aktivity či trhy. Odstránili sme oplotenie a prepojili sa s ulicou na znak toho, že sme tu pre verejnosť. Priamo pred budovou by sme čo najskôr radi videli pódium na  rôznorodý program a sedenie pre návštevníkov a okoloidúcich. Chceme využívať aj nádvorie, ako stvorené na koncerty a večerný program. Leto  u nás bude naozaj pestré.

Čo by ste ešte chceli povedať o Vašom projekte, alebo akú správu poslať fanúšikom oživovania prázdnych budov.

Opustené a schátrané budovy nemusia byť len neželaným strašiakom. Úsilím a odhodlaním ľudí sa dokážu zmeniť na zázemie kultúry a umenia. Môžu obohatiť spoločenský život v mestských častiach a tým ju priblížiť aj ľuďom, pre ktorých bola ťažšie dostupná. Stará jedáleň nám v Rači veľmi chýbala a dopriali by sme ju aj ostatným mestským častiam.

Rozhovor so zakladateľmi Starej Jedálne.
Sledujte ich na:
www.starajedalen.sk
https://www.facebook.com/starajedalen/

Odborníci v diskusii na Festivale Spiace miesta

spracovala Hana Kucharovičová

Pred rokom prebehla v rámci Festivalu Spiace miesta v bývalej Tlačiarni Svornosť v Bratislave diskusia na tému nevyužívaných budov s odborníkmi. Prinášame vám vhľad a prehľad témy cez výber toho, čo v diskusii zaznelo.

 Dočítate sa, že na Slovensku je možné vyvlastniť budovu od majiteľov, ktorí sa o ňu nestarajú, dozviete sa viac o dôvodoch za nevyužívanými budovami, čo s tým treba spraviť a aký je príbeh kúpeľného domu Machnáč.

Diskutovali:  Ján Mazúr- Magistrát, Zora Jaurová- Magistrát, Lukáš Kordík- architektonické štúdio gutgut, Martin Zaiček – OZ Archimera, Zdeno Miko- OZ Amres. Diskusiu moderovala Milota Sidorová.

Diskusia na Festivale Spiace miesta                        foto: Viliam Tokár

Dôvody prečo máme toľko opustených budov.

Ján Mazúr hovorí, že čo sa týka súkromného majetku, v Bratislave ho pred 2. svetovou vojnou poznačila arizácia, následne 40 rokov riadenej ekonomiky zdevastovalo vlastnícke vzťahy a nasledovali neúspešné reštitúcie. Úrady evidujú 9000 nevyriešených žiadostí o vrátenie pozemkov, čo ešte nezahŕňa budovy. Tým, že počas súdneho procesu nie je nikto zodpovedný, sa s budovami nijako nepracuje.

Ďalším problémom je cirkevný majetok a majetok bánk, nepotrebujú ním disponovať okamžite a výsledok môžeme vidieť napríklad na Kapitulskej, kde 17 z 26 budov patrí cirkvi.

Podľa Zdena Mika majitelia budov spred roku 1950 (na rekonštrukcie týchto budov sa jeho OZ Amres špecializuje) prišli často k budovám v 90. rokoch veľmi výhodným spôsobom. Úrady majiteľov vyzývajú, aby budovy udržiavali, ale nerešpektujú to. 

Zora Jaurová si myslí, že okrem neprehľadnej privatizácie je problémom, že sa desaťročia budovala ochrana súkromného vlastníctva na úkor verejného záujmu, často sú v strete, hoci by mali byť vyvážené.

Kapitulská ulica, Bratislava        foto: Hana Kucharovičová

Dôvody, prečo je zlé mať opustené budovy.

Podľa Lukáša Kordíka opustené budovy neplnia žiadnu funkciu a mestu nič nedávajú.

Martin Zaiček nadväzuje, že prázdne budovy, pokiaľ nemajú kultúrno-historickú alebo inú hodnotu môžu ustúpiť infraštruktúre, ak to pomôže mestu ako celku. No, mostu SNP ustúpila toho času 20 rokov chátrajúca židovská štvrť. Na Slovensku je častým prípadom, že “prázdno” ustupuje developmentu spôsobom, kedy prichádzame o kultúrne dedičstvo. Príkladom je aj nové centrum Nivy, kde ale zbúrali Kablo v procese vyhlasovania za pamiatku.

Ďalším príkladom odchodu hodnôt je bývalý kúpeľný dom Machnáč v Trenčianskych Tepliciach, ktorý sa kvôli vyviňovaniu a prepisom z majiteľa na majiteľa stal najohrozenejšou pamiatkou roka, pričom ako hodnotná funkcionalistická stavba má stredoeurópsky význam.

Žabotova, Bratislava foto: Nina Mikušková

Čo s týmito problémami treba spraviť.

Podľa Zory Jaurovej, v prípade spomínaného kúpeľného domu Machnáč existuje vďaka kultúrnej a emocionálnej hodnote petícia na jeho vyvlastnenie. V tomto prípade je legitímne a nutné definovať verejný záujem a nadradiť ho súkromnému, pretože to má dôsledky nie len na architektúru, ale aj spoločnosť. Samozrejme vyvlastnenie je až krajným prostriedkom, ktorému predchádza určitý proces. Navyše je potrebná diskusia k implementácii verejného záujmu v praxi.

Zdeno Miko vracia debatu do centra Bratislavy, kde ak budovu vlastní viacero majiteľov, nemusia sa zhodnúť, že je nutné investovať do záchrany štukovej fasády, ktorá rekonštrukciu predražuje, aby bola zachovaná pre všetkých. Vyvstáva tu teda otázka, či prispieť z daní a eurodotácií, alebo nechať v takýchto budovách žiť len finančne zodpovedajúcu skupinu ľudí.

Ján Mazúr si myslí, že je nutné zamyslieť sa, aké politiky by mohli pohnúť týmito majiteľmi, ktorí v 90. rokoch prišli výhodne k viacerým budovám v centre mesta a pozerajú sa na ne výlučne cez prizmu financií, keďže pozemky, na ktorých stoja stúpajú na hodnote, a tak nepociťujú tlak budovu užívať. Toto by mohol zmeniť úmerný zásah voči vlastníckemu právu v podobe zmeny štruktúry dane z nehnuteľnosti. Nevyužívané budovy by mohli mať špecifickú sadzbu, pretože generujú negatívne javy pre spoločnosť aj ekonomiku.   Takisto si myslí, že čo sa týka vyvlastnenia pamiatok ako Machnáč, ktorý sa desaťročia prepisuje z majiteľa na majiteľa, v takomto prípade je to odôvodnené.

Zora Jaurová objasňuje, že v roku 2018 predostreli v parlamente návrh na úpravu zákona o miestnych daniach a poplatkoch, aby mohli mestá a obce vyrubovať vyššie dane za nepoužívané budovy, ale zákon neprešiel.

Pradiareň- Cvernovka v rekonštrukcii foto: YIMBA

Čo sa na Slovensku deje s nevyužívanými budovami.

Martin Zaiček predostiera, že dobrým príkladom v opozícii k obvyklému scenáru vyhypovaného developmentu, ktorý nie je pre všetkých a jeho prínos pre ľudí či mesto je priam nulový, je udržateľnosť. V roku 2002 OZ Archimera chcelo budovu Machnáča dočasne využívať na kultúrne podujatia, ale majitelia tvrdili, že do 2 rokov chcú budovu kompletne zrekonštruovať. Takýto prístup pripustenia iba absolútneho riešenia- celkovej rekonštrukcie však spôsobuje, že nemáme reálne očakávania. Myslí si, že aj zakonzervovaná ruina je pritom funkčným priestorom.

Lukáš Kordík hovorí, že situácia na Slovensku je taká, že 90% budov sa rozpadne kvôli úplnému nezáujmu a zvyšné sa naopak developujú do luxusu. Čo sa týka národných kultúrnych pamiatok, postup pamiatkových úradov často spôsobia, že ich môže majiteľ iba zakonzervovať. 

Na rekonštrukciu kúpelov Grössling mesto práve vyhlásilo architektonickú štúdiu. foto: bratislava.sk

Potreba databázy nevyužívaných objektov.

Podľa Zory Jaurovej Bratislava skôr potrebuje radikálnu zmenu územného plánu a rozvoja verejného priestoru mesta. Verejná správa by mala pristupovať inak k svojim objektom a v medziach zákona primäť k tomu aj súkromných majiteľov, a tak postupne posúvať hranice mysliteľného. Mnoho legislatívnych a verejných rámcov však chýba. Samospráva by mala spravovaním majetku ísť príkladom, čo sa týka architektonických súťaží, idú skôr príkladom súkromní vlastníci. Následne by mala dôsledne dodržiavať, aby verejný záujem požíval rovnakú ochranu ako súkromné vlastníctvo.

Ján Mazúr objasňuje, že v databáze geografického informačného systému (GIS) pridáva mesto v súčasnosti viac dát do rôznych vrstiev máp. Ideálny stav by bol, ak by sa na každú mestskú budovu dalo v budúcnosti kliknúť a zobrazila by sa nájomná zmluva, kedy skončila, faktúry a platobná disciplína. Zároveň by sa tak dalo posilniť vymáhanie finančných vzťahov. Myslí si, že je to práca pre výskumný tím, kde by sa mohla zapojiť Fakulta architektúry, ekonómovia, právnici, mapovali by po jednotlivých štvrtiach a robili kvantitatívny aj kvalitatívny výskum, v rámci ktorého by oslovili majiteľov ohľadom dôvodov, prečo budovu nepoužívajú. Následne je možné robiť adresné riešenia.   

Zora Jaurová dopĺňa, že mesto nedisponuje databázou explicitne len nepoužívaných budov. Zisťujú však, aké budovy vlastní mesto a plánujú koncepčné využitie s ohľadom na verejný záujem. Problémom je, že Bratislava nedostáva podiel zo štrukturálnych fondov, ktoré by mohli byť použité na novú infraštruktúru, keďže od roku 1989 žiadna nevznikla. Alternatívne by tieto prostriedky mohli byť vložené do verejných funkcií pre mestské budovy, nakoľko doteraz boli prenajímané často komerčne, keďže mesto nemalo koncepciu verejnoprospešného využitia.

Kúpelný dom Machnáč s transparentom “Vyvlastniť!”    foto: Opustená rekreácia

Vyvlastnenie budovy

Martin Zaiček objasňuje, že  zákon o kultúrnom dedičstve umožňuje vyvlastnenie, avšak chýba k tomu prax. Problémom je taktiež otázka v koho prospech by bola budova vyvlastnená. Napríklad v prípade Machnáča by to kvôli štrukturálnym fondom bolo najlepšie pre Trenčianske Teplice, ale s populáciou 3500 obyvateľov, by si s tým nevedeli zrejme poradiť. V prípade veľkých miest by to bolo v poriadku.

Ján Mazúr dopĺňa, že vyvlastnenie nie je zadarmo, ale za náhradu. Ak je budova na trhu, je možné sa pokúsiť ju najskôr kúpiť, prípadne dať daňovú úľavu na naštartovanie využívania či rekonštrukcie. Ďalším krokom by malo byť úsilie nájsť nového motivovaného vlastníka a až ako posledný krok po zlyhaní predošlých, pristúpiť k vyvlastneniu. 

Okrem Machnáča sa môžeme pozrieť aj na príklad cirkevných majetkov, kde sú reštitúcie podľa Zory Jaurovej oveľa kompilovanejšie ako v prípade súkromného vlastníctva. Cirkev si žiada naspäť pamiatky, ale nestará sa o ne, následne žiada štát o financovanie rekonštrukcie a prenajme a komerčne ich zhodnocuje často v rozpore s charakterom budovy.

Môže sa zdať, že rok je dlhá doba, avšak nie na riešenie problematiky nevyužívaných budov. Čím viac sa o tému zaujímame, o to viac zisťujeme aká je komplexná. Napriek tomu sa za rok podarilo vytvoriť Metropolitný inštitút Bratislavy MIB, mesto získalo do svojho vlastníctva budovu lekárne Salvator a čerstvou novinkou je vytvorenie Spoločnosti Jaromíra Krejcara, ktorá si dala za úlohu zachrániť spomínaný Machnáč.

Čo s prázdnymi budovami?

foto: NIna Mikušková

Blog, ktorý sme napísali na začiatku nášho fungovania o workshope, ktorý to celé odštartoval.

https://dennikn.sk/blog/1334639/co-s-prazdnymi-budovami

Kultúrne a kreatívne centrá v úspešne prebudených priemyselných budovách na Slovensku

autorka textu: Michaela Zelenková

Svoj prvý text na blogu Spiacich miest by som rada venovala rozboru vlastnej diplomovej práce na tému Industriálna architektúra z prelomu 19. a 20. storočia na Slovensku. Ide o obdobie druhej priemyselnej revolúcie, kedy bol zaznamenaný enormný technický rozvoj Uhorska, nárast a modernizácia miest v dôsledku rozsiahlej urbanizácie, či výstavba železničnej siete. Hovoríme tiež o dobe mnohých prevratných vynálezov, ktoré boli akýmsi predvojom k takým zariadeniam či strojom, bez ktorých si dnes už ani nevieme predstaviť naše životy. Industriálna architektúra sa tak stala dôležitou historickou stopou na mape vývoja Slovenska

Túto stopu sme si žiaľ v uplynulých desaťročiach do značnej miery z mapy vymazali. A to celkom nenávratne. No zdá sa, že tento trend v súčasnosti nahrádzajú nové prístupy a možnosti využitia bývalých priemyselných budov či dokonca celých areálov. Vo svojej práci som sa tak okrem samotnej histórie vzniku industriálnej spoločnosti či architektúry a ich premien v čase zamerala na pomerne čerstvé úspešné konverzie kedysi ešte úspešnejších slovenských fabrík či technických stavieb na našom území. 

Po vzore Západu a krajín, ktoré nás priamo obklopujú, sa aj na území Slovenska pomerne nedávno začali objavovať  prípady, kedy sa po náročnom procese a enormnom tlaku vyvíjanom predovšetkým aktivistami, podarilo zachrániť historicky a kultúrne hodnotnú industriálnu architektúru so špecifickými prvkami, aké dnes už nemajú obdobu.  

Rekonštrukcia, resp. premena bývalých priemyselných stavieb je finančne i časovo mimoriadne náročná. Samotná záchrana industriálneho dedičstva, ktorá tomu predchádza, býva často ešte zložitejšia.  Niekedy je to priam boj aktivistov s vlastníkmi či pamiatkarmi (štátom). Poznáme nejeden prípad, kedy boli, ešte v procese vyhlasovania fabrík alebo niektorých ich častí za pamiatku, tieto objekty zbúrané. V tejto súvislosti možno spomenúť Cvernovku v Bratislave, ktorej farbiareň nečakane zmizla za veľmi podozrivých okolností, a na ktorú  nebolo dokonca vydané platné búracie povolenie. Poznáme však aj svetlé výnimky, kedy za úspešnou konverziou stojí osvietený investor a aj napriek možným rizikám sa rozhodne zachovať genius loci miesta, ako to bolo napr. v prípade bratislavskej Mlynice
Konverzií priemyselných, ale aj iných nevyužívaných budov našťastie pribúda a ich nové funkcie sa rôznia. V obnovených budovách nachádzame od komerčných nákupných domov, fitness centier, cez byty, kancelárie, reštaurácie, kaviarne až po tie alternatívnejšie spôsoby využitia, ako napr. multifunkčné sály, galérie, ateliéry, či športové haly.

Tabačka Kulturfabrik

Na mňa osobne najsilnejšie zapôsobil príbeh košickej Tabačky, ktorý je výborným príkladom pre celé Slovensko a potvrdzuje nám známe príslovie „kde je vôľa, tam je cesta“. Za vznikom kultúrneho centra Tabačka Kulturfabrik stojí občianske združenie Bona Fide, na čele s Petrom Radkoffom, ktorý v interview popísal, ako sa postupne prehrýzol viacerými nie celkom úspešne dotiahnutými projektmi, rozbehnutými už začiatkom 90-tych rokov. Ideu mali všetky tieto projekty spoločnú a to vytvoriť alternatívny kultúrny priestor, odlišný od všetkých štátom zriadených kultúrnych centier. 

Po tom ako mesto náhle ukončilo spoluprácu s OZ Bona Fide na kultúrnom centre Kulturpark zriadenom v rámci Európskeho hlavného mesta kultúry- Košice 2013, im Košický samosprávny kraj ponúkol tabakovú továreň. Bol to rozbitý priestor a mali zmluvu na dobu neurčitú s výpovednou lehotou 3 mesiace. 

Projekt Tabačky sa formoval od roku 2009. „Najskôr svojpomocne, a na vlastné náklady, v jednej z budov vytvorili alternatívny kultúrny priestor. Dnes známy ako Fabricafe si doteraz zachoval genia loci a pôvodnú atmosféru.“(https://www.tabacka.sk/o-tabacke/) V provizórnych podmienkach organizovali 6 rokov kultúrne aktivity, avšak kapacitne, ako aj z bezpečnostného hľadiska už dané priestory nevyhovovali, preto bola potrebná aspoň základná rekonštrukcia, o ktorú vedenie Tabačky ultimátne žiadalo vlastníka- kraj, inak hrozilo ukončením činnosti.

Na prekvapenie celého tímu občianskeho združenia túto žiadosť poslanci schválili takmer so 100%-tným súhlasom. OZ Bona fide ako aj kraj investovali do rekonštrukcie priestorov a tak sa kultúrne centrum mohlo rozšíriť aj do iných objektov. Po rekonštrukcii bol v Tabačke uplatnený tzv. nový model fungovania, kedy sa vytvorila kreatívna zóna pre rôzne firmy a organizácie, ktoré sú výnimočne rozvojové a progresívne. Už prvý deň po kolaudácii obnovených industriálnych priestorov sa v rámci Noci múzeí a galérií konal v Tabačke deň otvorených dverí, na ktorý prišlo nespočetné množstvo ľudí, predovšetkým Košičanov. Tí spočiatku nedokázali uveriť, že sa to naozaj podarilo za tak krátky čas a ešte k tomu takto kvalitne; objekty si pamätali prázdne a schátrané.

Kým neboli priestory ako tak zrekonštruované – t.j. zateplené, riadne vykurované a zabezpečené, tak to pre Tabačku a jej vedenie znamenalo trápenie. Mohli totiž ponúkať len sezónny program, najmä čo sa týka rodičov s deťmi. Zároveň nikto z širokej verejnosti nevidel a nechápal, koľko námahy a zložitých procesov predchádzalo súčasnej podobe a aktivitám tohto nezávislého košického kultúrneho centra. Za všetky tie roky Petra Radkoffa a jeho tím spochybnilo množstvo ľudí (dokonca jeho blízkych), z čoho bolo aj v rozhovore cítiť obrovské sklamanie.

Tabačka Kulturfabrik Košice aktuálne ponúka verejnosti vyše 1000 akcií ročne, pričom začínali na 20-tich ročne. Značný podiel tvoria komunitné aktivity. „Začalo to tak, že my sme chceli najprv prinášať tuná súčasné umenie, hovoriť o ňom, diskutovať o ňom, robiť prednášky, prezentácie a všetky druhy umenia samozrejme vrátane hudby, divadla ,tanca a podobne. Také multikultúrne, multižánrové centrum,“ opísal počiatky dramaturgie programu v unikátnych industriálnych priestoroch Radkoff.  

V rozhovore som ďalej zisťovala, prečo je dôležité zachovávať pre ďalšie generácie aj architektúru priemyslu a čím je tak nenahraditeľná.  Špecifiká industriálnych stavieb sú, podľa Radkoffa, zakaždým jedinečné či už ide o elektrárne, silá alebo historické objekty vybudované počas priemyselnej revolúcie. Sú to krásne stavby, disponujúce veľkými priestormi s veľkými oknami a ten potenciál vidia najmä kreatívni ľudia, ktorí v týchto objektoch tvoria a pracujú. Vo všeobecnosti však môže v podobných stavbách sídliť čokoľvek, či už byty, showroomy alebo už zmienené kultúrne centrá.

Peter Radkoff na záver rozhovoru spomenul celý proces prirodzenej zmeny funkcie priemyselnej architektúry, ktorá v Európe postupne strácala svoje opodstatnenie už koncom 70-tych rokov. Umelci a iní kreatívci tieto opustené stavby obsadzovali, svojpomocne prerábali a fungovalo to – mesto či kraj v tej ktorej krajine to pochopil a dnes je to úplne bežná vec, že podobné projekty vo veľkom financujú práve mestá a sú na tieto konverzie hrdé.  

Kráľovská maďarská tabaková továreň bola postavená ešte v druhej polovici 19. storočia a v časoch
najväčšej prosperity zamestnávala až 1700 ľudí. Počas vojny ju zatvorili, technológiu presťahovali do
Čiech. Za socializmu v nej zriadili odborné učilište strojárenské. Keď po revolúcii začal na našom
území upadať strojárenský priemysel, upadal aj areál bývalej továrne.
zdroj foto: https://www.trans-misie.sk/2019/06/23/tabacka-kulturfabrik/

Tabačka Kulturfabrik – koncertná sála


 Tabačka Kulturfabrik – zasadacia miestnosť
foto: Michaela Zelenková

Tabačka Kulturfabrik – umelecký riaditeľ Peter Radkoff
foto: Michaela Zelenková

Cvernovka

Unikátnym projektom na našom území je celkom určite Nová Cvernovka. Hoci ju dnes nájdeme v objekte bývalej chemickej priemyslovky, pôvodne patriacemu závodom Dynamit-Nobel, svoje aktivity začala rozvíjať v budove pradiarne bývalej Cvernovej továrne z roku 1900 na Páričkovej ulici v Bratislave. Približne od roku 2008 sa sem umelci, architekti a mnohí ďalší kreatívci postupne sťahovali do svojpomocne zrekonštruovaných priestorov, v ktorých si vybudovali vlastné ateliéry. Pribudla aj kaviareň a co-workingové priestory. Každoročne, symbolicky na Sviatok práce (1. mája), otvorili a sprístupnili svoje ateliéry širokej verejnosti. Pre návštevníkov pripravili bohatý program, určený všetkým vekovým kategóriám – od  výstav, divadla, prednášok, interaktívnych workshopov až po koncerty.  

Nadácia Cvernovka bola založená v roku 2015 na základe podnetu z Berlína, ktorý odporučil celej novovzniknutej kreatívnej komunite zjednotiť sa pod jeden názov a jedno telefónne číslo. Nadácia založila nové kultúrno-kreatívne centrum Nová Cvernovka. V nových priestoroch pokračuje od roku 2017 okrem širokej ponuky kultúrnych, vzdelávacích či kreatívnych aktivít a podujatí aj prvomájový Deň otvorených ateliérov, ktorý sa teší mimoriadnej návštevnosti. Šymon Kliman, ako jeden zo zakladateľov nadácie, usúdil, že pri tom náročnom a urýchlenom presťahovaní sa do nového objektu vlastne ani nestihol ľutovať, že pôvodné priestory opúšťajú. „Tu bolo toľko roboty, že to vlastne človek vôbec neriešil. My sme sa okamžite vysťahovali, okamžite sme začali s rekonštrukciou, zháňaním peňazí a odvtedy vlastne plynie čas. Táto škola nemá taký génius loci, ako mala Cvernovka, ale zase toto má úplne iné veci, ktoré Cvernovka nemala.“

Dá sa povedať, že miera záujmu a pomoci zo strany verejnosti po týchto udalostiach značne narástol a stále viac cítiť, že Bratislavčania podobné priestory a najmä progresívne projekty, akým je aj Nová Cvernovka, potrebujú. 


Cvernovka na Páričkovej – ateliér
foto: Michaela Zelenková

Cvernovka na Páričkovej – Coworking
foto: Michaela Zelenková

Cvernovka na Páričkovej – prednášková miestnosť
foto: Michaela Zelenková

Fotogaléria Trafačka

História objektu Fotogalérie Trafačka v Nitre sa začala písať začiatkom 20. storočia, kedy počas druhej priemyselnej revolúcie dochádzalo k postupnej elektrifikácii Uhorska. V rokoch 1911-1915 preto v Nitre postavili jednu z prvých transformátorových staníc (v secesnom štýle) na Slovensku. O osud trafostanice sa začal viac zaujímať František Kollář spolu s ďalšími z organizácie Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny, ktorú takmer celú rozobrali po jej odstávke v roku 1974 a na prelome rokov 1988/89 bolo na objekt definitívne vydané búracie povolenie. Odo dňa, kedy sa o tom dozvedeli, obsadili trafostanicu, začali ju čistiť a zabezpečili ju proti ďalšej devastácii. Počas týchto prác sa nám podarilo presvedčiť štátneho tajomníka na MK SSR, aby bola bývalá trafostanica zapísaná do zoznamu pamiatok,“ doplnil v rozhovore Kollář. 

Vzácny secesný vzhľad obvodových múrov je vlastne to jediné, čo z celej budovy ostalo. Majiteľom Františkovi Kollářovi spolu s redakciou týždenníka Pardon, sa podarilo riadne Fotogalériu Trafačka sprevádzkovať až v roku 2006 vďaka dostatočnému množstvu financií. Trafačka dodnes funguje najmä ako minimalistický projekt, ktorý aspoň z malej časti z verejných zdrojov financuje Fond na podporu umenia. Záujem verejnosti o jej činnosť ako aj program narastá, nakoľko je celá idea kultúrneho priestoru Trafačky postavená na komunitnej báze. Vždy na jar sa stretnú niekoľkí dobrovoľníci a postarajú sa o bezprostredné okolie bývalej trafostanice. V interview Kollář podotkol, že „je tu veľa pozitívnej energie, ktorú tu zanechal desaťročia pretekajúci elektrický prúd.“

Trafačka taktiež dbá o jedinečný umelecký zážitok diváka prostredníctvom pravidelných výstav, ktoré sú zamerané výlučne na fotografickú tvorbu. Okrem iného sa v podkroví nachádza fotoateliér, kde František Kollář organizuje workshopy, špeciálne zamerané na historické fotografické techniky z 19. storočia. 


 Fotogaléria Trafačka
foto: Michaela Zelenková
 Fotogaléria Trafačka
foto: Michaela Zelenková

Vybrané úspešné konverzie priemyselnej architektúry na území Slovenska sú jasným dokladom skutočnosti, že čím viac špecifík a originalít krajina a jej mestá ponúkajú verejnosti, tým atraktívnejšími sa tieto miesta stávajú (nie len) pre domáce obyvateľstvo. Diplomovou prácou som chcela upozorniť na dôležitý fakt, že tak, ako treba chrániť hrady, zámky či ľudovú a sakrálnu architektúru, je nevyhnutné chrániť a zachovávať aj tú časť nášho kultúrneho dedičstva, ktorú tvoria technické a  industriálne pamiatky. Tie totižto priamo odkazujú na korene spoločnosti, sú dokladom jej nedávnej histórie,  spôsobu života, prosperity ako aj samotnej identity. Ak dochádza k ich ničeniu, maže sa zároveň aj táto identita a nenávratne mizne miestny genius loci.

Riešení danej problematiky poznáme mnoho už len v susednom Česku. Určite by bolo na mieste sa nimi inšpirovať a mohol by tak vzniknúť napr. Fond na záchranu technických pamiatok alebo inštitúcia, ktorá zastupuje tieto objekty na súdnych pojednávaniach. Verím, že máme našliapnuté správnym smerom a konverzií opustených budov a hodnotných pamiatok bude na našom území iba pribúdať.

Moju záverečnú prácu si môžete prečítať tu.


Elektrárňa Piešťany
foto: Michaela Zelenková

Filiálka mlčí už 35 rokov

autorka textu a fotografií: Bianka Masaryková

Mladá garda, Riazanská, Pionierska, Ursínyho…tu sa končí naša cesta. Pri
výstupe z električky cestujúcich privíta nový obytný súbor Pri Mýte. Paneláky
vyvolávajú v ľuďoch zmiešané pocity. Architektúra, ktorá by mohla konkurovať
sídliskám v Maroku, nezapadá do charakteru Nového Mesta. Nie sú to však iba
bytovky, ktoré vyvolávajú v okoloidúcich silné emócie.

Železničná stanica Bratislava filiálka mlčí

Mlčí už takmer 35 rokov a jej budúcnosť nevyzerá veľmi nádejne. Pomocou konskej
železnice prichádzali do hlavného mesta stovky cestujúcich a nákladných vozňov.
Svoju funkciu nezmenila ani po modernizácii. V druhej polovici devätnásteho storočia
už cez stanicu premávali parné lokomotívy. Poslednú prestavbu realizovali po druhej
svetovej vojne, keď parný pohon nahradili dieselové motorové vlaky.
Prevádzka sa oficiálne skončila 1. júna 1985, keď bola stanica vyradená
z elektrifikácie trate (Púchov) – Trnava – Bratislava.

Plán na opravu stanice bol skloňovaný už v mnohých dokumentoch. Najčastejšou
príčinou boli zápchy v oblasti Račianskeho, Trnavského mýta a Šancovej.
V súčasnosti sa o obnove stanice Bratislava filiálka hovorí aj v štúdii realizovateľnosti
uzla Bratislava. Štúdia má štyri alternatívy, oprava a modernizácia Filiálky je však
súčasťou najdrahšej možnosti (oprávnené náklady 872,7 – 882,8 milióna eur).

Vyjadrenie o súčasnej situácii nám poskytol aj hovorca ŽSR Ľubomír Mitas.
„Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) preferujú také riešenia, ktoré majú najväčší
prínos v oblasti zvýšenia bezpečnosti a zrýchlenia dopravy, zlepšenia komfortu pre cestujúcich obyvateľov hlavného mesta a jeho okolia. Vybudovanie stanice Filiálka
patrí práve medzi takéto riešenia a ŽSR sú ako manažér železničnej infraštruktúry
pripravené v súčinnosti s ministerstvom dopravy,  miestnej a regionálnej samosprávy
hľadať najvhodnejšie riešenie v rámci celého „Bratislavského uzla. V súčasnosti
prebieha proces posudzovania (štúdia realizovateľnosti je jedným z podkladov).”
Definitívny termín ukončenia štúdie sme však nezískali.

Zelená hliadka

V roku 2016 sa občianska iniciatíva Zelená hliadka (spolu s ďalšími iniciatívami)
rozhodla pomôcť chátrajúcemu areálu stanice. Za niekoľko mesiacov sa im podarilo
pomocou pravidelných čistiacich akcií odstrániť 114 ton odpadu od Trnavského mýta
až po opačný koniec Kukučínovej. Pribudol i bezpečný priechod cez koľajisko, vďaka
ktorému už okoloidúci nemusia preskakovať koľajnice či odpadkové koše. Viac sa
o činnosti Zelenej hliadky v oblasti Filiálky dočítate na nasledujúcom odkaze:
https://dennikn.sk/blog/531852/tragedia-filialky-a-nas-co-okolo-nej-byvame/ .

O zmenách, ktoré sa v areáli dejú, nás informoval aj Matúš Čupka, jeden zo
zakladajúcich členov Zelenej hliadky: „Ako Zelená hliadka sa nepravidelne venujeme
tejto lokalite. Naposledy sme minulý rok v lete zorganizovali podujatie zamerané na
zber odpadu v rámci akcie Naše mesto. Je obrovská škoda, že ani mestská časť, ani
mesto, ani železnice nevyvíjajú v tejto lokalite aktivity aspoň vo forme dočasného
využitia priestoru.“

“Čaro” grafitov

Stanicu sme tento rok prišli pozrieť aj my. Pohľad na ňu nás neprekvapil, ani
nenadchol. Fasáda, ktorú pred niekoľkými rokmi dobrovoľníci premaľovali nabielo,
znovu „skrášľujú“ grafity. Svoj pôvab stratili aj farebné okenice, niektoré okná sú
rozbité a ich súčasti vytrhané. Do areálu sa vrátil aj odpad. Vankúše, ktoré pravdepodobne slúžia ľuďom bez domova, plastové tašky obaly. Neesteticky pôsobí aj rozpadnutý múr, ktorý provizórne oddeľuje stanicu od nových bytoviek.

ŽSR a ich majetok

Prečo však ŽSR neschválili dočaný prenájom stanice verejnoprospešným aktivitám?
Príklady podobnej záchrany budov môžme nájsť aj v Bratislave. Či už sa pozrieme na kultúrne centrum Nová Cvernovka alebo komunitné centrum Stará jedáleň. Na našu otázku o využití Filálky nám taktiež odpovedal hovorca ŽSR Ľubomír Mitas: „K prenájmu samotnej stanice
uvádzame, že táto budova nie je v stave vhodnom na obvyklé užívanie, a preto ani
nemôže byť predmetom nájmu. Budova vyžaduje investície, resp. opravy, ktoré by podľa nás neboli vynaložené účelne a hospodárne (či už zo strany nájomcu alebo
ŽSR). Je predpoklad, že budova bude v budúcnosti asanovaná.”

Záujem o tento dôležitý priestor by nemal padnúť iba na plecia dobrovoľníkov.
Svoj záujem by mali prejaviť okrem obyvateľov Nového Mesta aj Železnice
Slovenskej republiky. Ak štátne inštitúcie nenachádzajú náhradné využitie
podobných budov, chátra majetok nás všetkých.

Sci-fi aj nie – Prázdné domy jako příležitost

It always seems impossible until it’s done.

Nelson Mandela

Ak na prednáškach, diskusiách a iných podujatiach, kde nás pozývajú, uvádzame rôzne dôvody opustenosti budov, nižšie uvedené výstupy z konferencie v Prahe ponúkajú riešenia. Tento článok nie je nejaká odborná práca, ale chce inšpirovať. Téma je aktuálna, aj Open Houses v Česku si tento rok v máji vybrali práve prázdne domy. Navyše, v deň konania konferencie Prázdné domy jako příležitost, sa v Prahe konala aj napoly konkurenčná konferencia o industriálnych stavbách a napriek tomu boli priestory tej prvej naplnené.

Spolok Prázdné domy má vo svojej mape 4000 objektov, funguje 5 rokov, má 30 000 like-ov na Facebooku a jeho členovia a členky sa pustili napríklad aj do oživovania kaplnky pri Barrandove (zachranakapli.cz). Konferencia vznikla ako logické vyústenie aktivít spolku Prázdnych domov, v rámci ktorého približne 20 aktivistov a aktivistiek organizuje platené prechádzky, výlety autobusom, propagujú dražbu zámku, či nočné prehliadky. Ich stránka je veľmi živý infoportál, napr. aj o benefičných akciách na záchranu pamiatok.

Jeden zo zakladajúcich členov spolku Prázdné domy, Petr Zeman, po skončení tohtoročnej konferencii povedal, že: “Mohli jsme to udělat už mnohem dřív.”, aspoň však voľne nadviazali na minulý rok, keď sa konala Inpsirativní konference Oživujeme prázdné domy v oživenom objekte Kasárna Karlín. Organizovala ju Mestská časť Praha 8, Prázdné domy a Nadace Via. Zrejme kvôli (ne)slávnej Klinike bolo ešte treba pripomínať, že téma opustených budov v súčasnosti už v Česku nemá takmer nič so squatingom a na Slovensku už vôbec nie. 

Tohtoročná venue Invalidovna bola takisto maximálne tematická. Pôvodne mala mať tiež zlý osud, keďže od roku 2002 po potope chátrala, no nakoniec sa bude renovovať (niečo ako bratislavský Pisztoryho palác). Vzhľadom na rozľahlý priestor tu bola možnosť mať vlastný prezentačný stánok, a tak sa chodbami niesli podporné úsmevy, všetci sa zoznamovali a ponúkali si navzájom „placky“ svojich projektov.

Čo sa týka samotných príspevkov, veľa z úvodných a záverečných slov sa opakovalo, „kdyby nebyl takový blázen….“, našťastie väčšina zúčastnených bola (tu nadväzujem na citát pod nadpisom), a tak vzniklo množstvo skvelých projektov a konverzií nevyužívaných budov. Najinšpiratívnejšia bola škála týchto projektov – časová, majetkovo pomerová, čo sa týka prístupu, mierky, atď. Od hradu, ktorý vznikol zo zrúcaniny po desiatich rokoch, cez záchranu vily či bývalých kúpeľov (téme nadmieru aktuálna aj u nás, keďže máme na Slovensku šialené množstvo chátrajúcich objektov bývalých kúpeľov, viď Architektúra starostlivosti od OZ Archimera), až po priam „časozbernú“ premenu rozsiahleho funkcionalistického objektu. Celkovo padalo málo negatívnych slov, takže konferencia bola veľmi nabíjajúca. Hoci neprišli/neboli pozvaní žiadni zahraniční odborníci a odborníčky, nechýbalo to.

Organizátori sa rozhodli pre rozdelenie do troch blokov a nezabudli ani na štátnych aktérov, pomenovali problematické úrady a prístupy, ale nezabudli pochváliť tie fungujúce. V pozitívnom zmysle sa skloňoval najmä Památkový ústav

Teraz viac k obsahu konferencie: 

1. blok (obce, štát a velké organizácie) V tomto bloku sa pekne ukázala škála, na ktorej je možné s nevyužívanými budovami v rámci štátnej správy pracovať, od malej obce až po štátny úradný kolos. 

Správa majetku hlavního města – úrad má na starosti majetok ľudí, ktorí zomrú bez dediča, majetok zabavený z kriminálnej činnosti, atď. Majetok prednostne ponúknu ostatným štátnym úradom, inštitúciám, obciam a následne dražia. Od tohto roku už online. Mali však zlú skúsenosť s dočasným prenájmom, keďže nájomníci ani po uplynutí zmluvy ďalšie tri roky neodišli. 

Zámek Stvolíky s parkom v dedine, kde sa ho ujala starostka a 10% percentami rozpočtu obce ho podporuje miestne zastupiteľstvo. 

České dráhy – príspevok pripomínal skôr vlastnú reklamu na jednu časť dráhy v Prahe, ktorú revitalizujú. 

2. blok – tretí sektor – jednotlivci, spolky, iniciativy 

Blok ukázal prierez prístupov, jednak budovami rôznych historických období a jednak škálu možností nadšencov, či už majiteľov a majiteliek oživovaného objektu alebo spolkov, ktoré oživujú budovu bez vlastníctva.

Hrad Hartenberg má jeden z najdlhších príbehov. Nadšený majiteľ získal zrúcaninu, ktorú niekto s vlastnými záujmami dvakrát vypálil a napriek tomu v priebehu desiatich rokov s pomocou dobrovoľníkov a dobrovoľníčok zo 76 krajín obnovili kaplnku, a zároveň pridali sociálny rozmer podnikania, keďže zamestnávajú Rómov a Rómky. 

20 rokov opustené secesné Jablečné lázně v Jablonci nad Nisou, z ktorých v 60. rokoch odstránili ozdobné prvky z fasády, sa snaží niekoľko rokov oživiť spolok ArtproProstor a to pomocou predstavení, čítačiek, či trhov. Na tomto príspevku bolo vidieť, ako je možnosť obnovovať a oživovať nevyužívaný štátny majetok silne naviazaná na to, akí predstavitelia štátu sú práve v úrade.

3. blok – komercia + dostupné bývanie

Blok zarezal aj do oblastí mimo nadšených jednotlivcov a spolkov. Prednášajúci ukázali, ako si môžu aj investori a rôzne väčšie stavebné, či iné skupiny vybrať pre svoje projekty okrem novej výstavby aj prázdne či poloprázdne objekty. 

Funkcionalistický Dúm Radost na Žižkove z roku 1934, ktorý slúžil Všeobecnímu penzijnímu ústavu a od 1989 ako Dúm odborových svazú (taký náš Instropolis). V súčasnosti prevádzkuje Střecha Radost – majitelia však oslovili realizátora Střecha Lucerny. V lobby je funkcionalistická Kavárna Radost, do ktorej umenie „dodáva“ Chemistry Gallery, a na vyváženie toľkej radosti sa majitelia rozhodli v objekte s humorom otvoriť aj Bar Smutek. Podľa propagačného letáku majú plán aj na butikové kino. Dve krídla vyčlenili v súčasnosti umeleckým ateliérom a umožňujú prenajímanie od jedného mesiaca po päť rokov. Majú coworking, zasadacie miestnosti a veľkú sálu. Budova je však z veľkej časti nepoužiteľná kvôli zastaranosti a energetickej neefektivite. Neskôr zrejme bude celý objekt slúžiť ako co-living, tzv. komunitné bývanie- menšie priestory bytov so zdieľaným vybavením ako kuchyne, posilňovne a iné.

Pražská správa nemovitostí robí konverzie bytových domov, pričom dočasne zapĺňajú pred rekonštrukciou všetky priestory nájomníkmi- ponúkajú priestor umelcom, ale aj na bývanie. Časť budov prenajímajú aj po rekonštrukcii a časť predajú, ale na začiatku ide prevažne o poloprázdne budovy. 

Bývalá fabrika Temný dúl v Krkonoších. Majiteľ z oblasti cateringu, ktorý má vzťah k danému kraju plánuje v objekte kaviareň, múzeum a aj ďalšie funkcie. Konala sa tam už dokonca aj svadba, natáčanie videoklipu a rôzne iné podujatia.

Kiež by sa táto móda dostala na Slovensko, aj keď máme svoje lastovičky. Napríklad osvietený majiteľ bývalej Tlačiarne Svornosť, ktorý umožnil objekt vykuchanej bývalej tlačiarne pred jej prestavaním aj počas rekonštrukcie využívať na rôzne podujatia. 

Off program

Refill Ostrava vznikol na žiadosť mesta Ostrava a sprostredkovávajú dočasné využívanie budov a priestranstiev v Ostrave. Majú kanceláriu od roku 2018, ktorá služby poskytuje zadarmo. Takže český Detroit svoju priemyselnú históriu nezanedbáva a naopak zúročuje. Ponúkajú konzultácie, právnu podporu a monitoring.  

Vila Fiala v dedine, kde pestovali ruže, manželský pár spolu s dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami zachraňujú chátrajúcu vilu, ktorej sa obec snažila zbaviť predajom. 

Barokní dúm pri dedine s 18 obyvateľmi po Sazke, ktorá v okolí chcela vybudovať golfový areál, kúpil majiteľ, ktorý žil pôvodne v zahraničí. Usporadúvajú tu skautské a iné podujatia.

Funkcionalistickú Kralovu vilu v Prachaticích z roku 1931 zachraňuje  spolok nadšencov, ktorý ju vypratal, odstránil plesne, ale musel svoje snahy pozastaviť, pretože nad osudom vily stojí územný plán, ktorý má iný plán než jej zachovanie. 

Aký by mohol byť message konferencie 

Nevyužívané objekty by mohli byť v menších obciach priestorom pre rozvoj miestnej kultúrnej a občianskej vybavenosti. Dôležité je nevzdávať sa a chápať, že určité vzťahy, či už so súkromnými vlastníkmi alebo mestom, treba budovať dlhodobo. Zo skúsenosti počas expedície v rámci Designbloku do Uhelného mlýna by som ešte doplnila, že prísť niekam ako veľký Pražák, alebo Bratislavčan a robiť tam miestnym osvetu, nie je najlepší nápad. 

Trošku moralizovania na záver: napriek časovej a finančnej náročnosti si snáď aj slovenskí investori či spoločnosti pôsobiace na Slovensku budú vyberať revitalizáciu už existujúcich objektov či brownfieldov, aby nemuseli vytvárať umelý marketing cez miesta, ktoré sú na hony vzdialené, ale mohli ich stavať na reálnej autentickej histórii.

miesto konania konferencie: Invalidovna v Prahe

Keby ste ešte stále neverili

Oživené priestory sú skvelé a extra práca na nich naviac má zmysel; sú jedinečné a podnecujú nové nápady. Pozrite sa na nasledujúce projekty: Industra Brno, Hyb, Pražské kreativní centrum, Prostor39, Distillery, Petrohradská kolektiv, Statek v Tursku, Nádraží Lčovice, Moving station, Plzeň zastávka, Perla, Ve Mlejnech, Zauhlovačka, Bio Sibiř,… A na Slovensku: Nová Cvernovka, Klub v Košiciach, Stará Tržnica, Stará Jedáleň, Gymnázium Sekier vo Zvolene, Galéria Jabloň v Prievidzi a ďalšie.

autorka: Hana Kucharovičová